Suojeluesitys

Oletko löytänyt hienon metsän, jonka suojelua haluaisit edistää?
Jos metsän omistaa kunta, kaupunki, seurakunta, valtio tai metsäyhtiö, kannattaa lyöttäytyä yhteen luontojärjestöjen kanssa ja laatia alueesta suojeluesitys. Ota yhteyttä paikalliseen luonnonsuojeluyhdistykseen tai luonnonsuojelupiiriin. Luonnonsuojelujärjestöt saattavat jo olla tietoisia metsästä – ehkä siitä on laadittu suojeluesityksiä jo aiemminkin. Jos metsä on muille tuntematon, järjestä sinne retki tai tuo muulla tavoin ilmi metsän luontoarvoja. Sen jälkeen järjestön nimissä voidaan laatia suojeluesitys metsän omistajalle. Suojeluesityksen voi tehdä yksinkin, mutta järjestön nimen painoarvo on suurempi. Esitykseen tarvitaan alueen kartta ja luonnehdinta luonnon piirteistä (ks. edellä).

Suojeluesitykset johtavat silloin tällöin tuloksiinkin. Esimerkiksi Tampereen kaupunki on luontojärjestöjen ehdotuksesta laajentanut huomattavasti erästä vanhan metsän suojelualuetta. 

Jos suojeluesitys ei johda alueen rauhoittamiseen, voit koettaa edistää asiaa vielä ympäristökeskuksen tai Luonnonperintösäätiön kautta (ks. kohta Keinoja suojella metsiä).