Yhdistys

Vuosikokous Seinäjoella 25.1.2009

Otso Ovaskainen
Otso Ovaskaisen esitys

Kuka maksaa sukupuuttovelan Suomen luonnossa

 

Poimintoja Ikimetsän ystävät ry:n alkutaipaleelta

Koonnut yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja Panu Kunttu 2.11.2006.

IKIMETSÄN YSTÄVÄT RY

Luonnonperintösäätiön suojelemaa metsää Kiikalassa

Ikimetsän ystävät ry perustettiin tammikuussa 2005 Luonnonperintösäätiön tukiyhdistykseksi. Yhdistyksen päämääränä on metsäluonnon suojelu ja suojelumyönteisyyden kasvattaminen. Pyrimme siihen, että luonnontilaiset ja luonnontilaa kohti palautuvat metsät saisivat sen, mitä ne ansaitsevat: tulevaisuuden.

 

Ikimetsän ystävät ry - jäsentiedote 3 / 2008

Jäsentiedotteen 3 / 2008 aiheita: Sieniretki marraskuussa, kirjailija Kaisa Häkkisen haastattelu, omaehtoinen metsiensuojelu, osallistuminen metsämessuille Helsingissä 6.-9.11.2008, Helena Ruskosammaleen Haapa-puukorut, akatemiatutkija Otso Ovaskainen esiintyy vuosikokouksessa Seinäjoella 25.1.2008, postiluukkutarrat metsiensuojelun puolesta

Lataa PDF ja lue lisää!

Esittäytyminen Metsämessuilla - tietoisuus yksityismetsien suojelutyöstä levisi

Ikimetsän ystävät osallistui 6.-9.11.2008 Helsingin messukeskuksessa järjestetyille Metsämessuille, jotka olivat osa suurempaa, Vihreä viikonloppu -messutapahtumaa. Pääosin metsien taloudellista hyödyntämistä esittelevillä Metsämessuilla
yhdistys olikin ainoita metsiensuojelun puolesta puhuvia tahoja.

Luonnonperintösäätiö osti metsää suojeltavaksi Lohjalta ja Lopelta

Säätiö on tehnyt syyskuun lopulla kaksi uutta metsäkauppaa. Ensimmäinen 16 hehtaarin Limbergin metsä tulee rauhoitettavaksi Lohjan Iso-Teutarissa. Se on säätiön ensimmäinen Uudellamaalla sijaitseva suojelualue. Toinen Luonnonperintösäätiön uusi ostos on Lopen Läyliäisissä sijaitseva Yli-Myllyn tila.  

Retki Topenginleijalle 29.6.2008

Retkeläiset niityllä suojelualueen länsilaidalla
 

 

 

 

 

 

 

 

Ikimetsän ystävät ry järjestää kesäisin tutustumisretkiä Luonnonperintösäätiön suojelualueille. Tällä kertaa oli vuorossa Kustavin Topenginleija: metsä- ja suoalue, jonka säätiö syksyllä 2007 hankki suojeltavaksi.  

YHTEYSTIEDOT

Ikimetsän ystävät ry:tä koskevat tiedustelut, jäsenten osoitteenmuutokset yms.

S-posti: info-ikimetsa(at)ikimetsanystavat.fi

Puhelimitse 0400 347 848 (puheenjohtaja Jussi Kytömäki)

HALLITUS 2019

Puheenjohtaja  

Jussi Kytömäki
s-posti: info-ikimetsa@ikimetsanystavat.fi, puhelin 0400 347 848

Varapuheenjohtaja 

Esa Kilpi

Taloudenhoitaja

Marjo Viitanen

Sihteeri

Pirjo Surakka-Cooper
s-posti: info-ikimetsa@ikimetsanystavat.fi

Hallituksen jäsenet:

Anni Kytömäki

Liisa Näntö

Reidar Palmgren

SÄÄNNÖT

HYVÄKSYTTY PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSESSA 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Ikimetsän ystävät ja yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen toimialue on koko Suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen luonnonsuojelun edistäminen ja etenkin metsäisten luonnonalueiden säilyttäminen. Lisäksi yhdistys pyrkii tekemään tunnetuksi ikimetsiä ja muita luonnonalueita sekä niiden suojeluun tähtäävää työtä.

Yhdistele sisältöä