Joululahjavinkki: Anna ystävällesi pala ikimetsää!

Ikimetsän ystävät ry

Mediatiedote 12.12.2006, vapaa julkaistavaksi

Joululahjavinkki: Anna ystävällesi pala ikimetsää!

Näin joulun alla moni miettii kauppojen tavarapaljouden keskellä, että haluaisi muistaa läheistään jollakin ympäristömyönteisellä lahjalla. Luonnonperintösäätiön tukiyhdistys Ikimetsän ystävät ry on tarjoaa palvelua, jonka kautta ystävälle voi antaa aineettoman, ikuisesti säilyvän lahjan: kappaleen Suomen alkuperäistä metsäluontoa.

Luonnonperintösäätiö (perustettu 1995) hankkii lahjoitusvaroin suojeltavaksi luonnoltaan arvokkaita vanhoja metsiä erityisesti Etelä-Suomesta. Joulukuuhun 2006 mennessä säätiö on onnistunut tuomaan rauhoituksen piiriin 11 metsäaluetta maamme eteläosista.

Luonnonperintösäätiön tukiyhdistys Ikimetsän ystävät ry:n tehtävänä on edistää varainhankintaa metsiensuojeluun. Tätä tarkoitusta varten tukiyhdistys on kehittänyt lahjakirjan, jonka avulla kuka tahansa pystyy osallistumaan metsiensuojelun rahoittamiseen. Vastaavaa palvelua ei Suomessa ole aiemmin ollut. Lahjoitukset käytetään seuraavan metsänoston yhteydessä ja siksi on mahdollista jälkeenpäin saada tietää minkä metsän ostoa lahjoituksella rahoitettiin.

Käytännössä toimitaan siten, että lahjan antaja maksaa Luonnonperintösäätiön tilille itse valitsemansa summan (ei alarajaa). Sen jälkeen hän tulostaa Ikimetsän ystävät ry:n nettisivuilta tyylikkään lahjakirjan, diplomin, jonka hän voi luovuttaa lahjan vastaanottajalle. Lahjakirjassa vastaanottajalle ilmoitetaan, minkä kokoinen kappale metsää hänen nimissään on hankittu suojeltavaksi. Ikimetsän ystävät ry:n nettisivuilla on taulukko, jossa kerrotaan, minkä verran metsää kullakin rahamäärällä saadaan ostettua. Esimerkiksi viidellä eurolla saa 10 neliömetriä, 50 eurolla 100 neliömetriä (aarin) ja 100 eurolla 200 neliömetriä (kaksi aaria).

Kaikki Luonnonperintösäätiölle annetut lahjoitukset käytetään lyhentämättöminä luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsien ostoon. Hankituille alueille haetaan välittömästi luonnonsuojelulain mukainen rauhoitus. Lahjakirjaan voi tutustua osoitteessa www.ikimetsanystavat.fi


Lisätietoja lahjakirjasta: Panu Kunttu, Ikimetsän ystävät ry:n puheenjohtaja,
p. 0400-010 885, etunimi.sukunimi@iki.fi,
www.ikimetsanystavat.fi


Lisätietoja Luonnonperintösäätiöstä: säätiön asiainhoitaja Anneli Jussila,
p. 040-586 3950, etunimi.sukunimi@pp.inet.fi, www.luonnonperintosaatio.fi