Luonnonperintösäätiö suojeli suon ja metsän Kustavissa 5.9.2007

Luonnonperintösäätiö on 5.9.2007 ostanut Kustavin Kaurissalosta 11 hehtaarin kokoisen metsä- ja suoalueen. Säätiö hankkii tälle Itäjärvi-nimiselle alueelle luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen. Itäjärvestä tulee Luonnonperintösäätiön viidestoista suojelukohde.

Itäjärven alue kattaa avoimen suon ja sitä ympäröivän metsän. Suo on entinen merensalmi, joka on maankohoamisen myötä kasvanut umpeen nevaksi. Suota ei ole ojitettu. Avosuon keskellä ja laidoilla on tervaleppäkorpia, joissa lahopuut ja vesipainanteet tarjoavat hyvät elinmahdollisuudet monipuoliselle eliölajistolle.

Nevan rannoilla on pieniä kalliokumpareita, joilla metsä on saanut kehittyä pitkälti omassa

rauhassaan. Moni-ilmeisen metsän huomattavimpia yksityiskohtia ovat jättiläishaavat, kilpikaarnamännyt ja suuret, vanhat koivut.

Uuden suojelualueen vieressä on Itätalon maatila, joka oli aikoinaan Askaisten Louhisaaren omistajasuvun, Flemingien, hallussa. Historiallisen tilan läheisyys heijastuu tulevalle suojelualueellekin: lounaisosassa on
kappale perinneympäristöä, vanhaa laidunmetsää, joka lienee Itätalon karjan peruja.

Suo, metsät ja perinneympäristö muodostavat monipuolisen kokonaisuuden, jonka saaminen suojelun piiriin on arvokasta sekä ekologisesti että maiseman säilymisen kannalta.

Itäjärven alueen myi Luonnonperintösäätiölle mynämäkeläinen Erkki Ekholm.

Luonnonperintösäätiö on vuonna 1995 perustettu yksityinen säätiö, joka ostaa rauhoitettavaksi mahdollisimman alkuperäisinä säilyneitä luonnonalueita. Säätiö on tähän mennessä ostanut ja suojellut 15 kohdetta, joiden yhteispinta-ala on 250 hehtaaria. Eniten säätiö on suojellut vanhoja metsiä, mutta metsien ohella on saatu rauhoitettua myös hieman soita ja perinneympäristöjä.

Luonnonperintösäätiö etsii jatkuvasti suojelunarvoisia metsiä ostettavaksi. Kohteista maksetaan puustoarvion mukainen käypä hinta.