Luonnonperintösäätiön suojelualue Kustavissa laajenee 17.12.2007

17.12.2007

Luonnonperintösäätiö on 17.12.2007 ostanut Kustavin Kaurissalosta 10,5 hehtaarin kokoisen metsäalueen. Säätiö hankkii alueelle luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen.

Ostetun alueen pohjoisosassa on kaistale suota, mutta muuten maasto on kallioista. Kallioiden rinteillä on puustoltaan monipuolista kangasmetsää ja laeilla vanhaa mäntymetsää iäkkäimmät petäjät ovat noin 165-vuotiaita. Metsänkäsittelytoimia alueella ei ole tehty vuosikymmeniin.

Pohjoisessa alue rajautuu Topenginleijan suo- ja metsäalueeseen, jonka Luonnonperintösäätiö osti ja rauhoitti syyskuussa 2007. Uuden oston myötä Topenginleijan suojelualueen koko kaksinkertaistuu 21,5 hehtaariin. Lisäksi suojelualue kattaa entistä useampia luontotyyppejä. Erityisen merkittävää on se, että nyt koko Topenginleijan suo saadaan rauhoituksen piiriin.

Sekä nyt ostetun että syyskuussa hankitun alueen myi Luonnonperintösäätiölle mynämäkeläinen
Erkki Ekholm.

Luonnonperintösäätiö on vuonna 1995 perustettu yksityinen säätiö, joka ostaa rauhoitettavaksi mahdollisimman alkuperäisinä säilyneitä luonnonalueita. Säätiö on tähän mennessä ostanut ja suojellut 12 aluetta, joiden yhteispinta-ala on 260 hehtaaria. Eniten säätiö on suojellut vanhoja metsiä, mutta metsien ohella on saatu rauhoitettua myös hieman soita ja perinneympäristöjä.

Luonnonperintösäätiö etsii jatkuvasti suojelunarvoisia metsiä ostettavaksi. Kohteista maksetaan puustoarvion mukainen käypä hinta.


Lisätietoja:

Anni Kytömäki, Luonnonperintösäätiön luontokartoittaja,
p. 040-8456902, s-posti etunimi.sukunimi@palokarki.net

Anneli Jussila, Luonnonperintösäätiön asiainhoitaja,
p. 040-5863950, s-posti etunimi.sukunimi@pp.inet.fi