Kaksi uutta suojelualuetta Satakuntaan

Luonnonperintösäätiö on ostanut kaksi uutta satakuntalaista aluetta suojeluun: Porolansuon Harjavallasta ja Majavapurojen metsän Porin Ahlaisista.

Porolansuon 15 hehtaarin alueeseen kuuluu avosuon lisäksi harjumuodostelma, joka kasvaa vanhaa metsää. Alue oli myytävänä tarjouskilpailussa, josta säätiölle vinkkasivat samanaikaisesti säätiön pitkäaikainen yhteistyökumppani Satakunnan luonnonsuojelupiir ja kirjailija, luontokartoittaja ja Ikimetsän ystävät ry:n hallituksen jäsen Anni Kytömäki. Luonnonsuojelupiiri tarjoutui rahoittamaan valtaosan kaupasta.

Majavapuroksi nimetty alue taas oli myynnissä metsäpalstat.fi-sivustolla ja tarjouskilpailussa sekin. Alueeseen kuuluu monikerroksista sekametsää sekä tiheämpää vanhaa metsää, jota luennehtivat vanhat haavat, joiden välissä, umpeutuvilla metsäniityillä, virtaa puroja ja maastoutuvia ojia.

Lisää metsäkaupoista voit lukea Luonnonperintösäätiön nettisivuilta:
http://www.luonnonperintosaatio.fi/fi/tiedotteet/metsakaupat/porolansuo-ja-majavapurot-satakunnan-uudet-suojelualueet