Kuka maksaa sukupuuttovelan Suomen luonnossa?

Otso Ovaskaisen esitys

Akatemiatutkija Otso Ovaskainen esitelmöi metsälajiston köyhtymisestä Seinäjoella Ikimetsän ystävät ry:n yleisötilaisuudessa 25.1.2009. Pohjanmaan heikosta metsiensuojelutilanteesta huolimatta tilaisuudessa oli kolmisenkymmentä asiasta kiinnostunutta.

Ovaskainen kertoi luonnonmetsissä ilmenevästä sukupuuttovelasta. Noin tuhatkunta vanhan metsän lajia on vaarassa hävitä, kun niiden elinympäristöt ovat pienentyneet ja pirstaloituneet. Uhanalaiset lajit eivät ole hävinnneet samaa tahtia elinymäristöjen kanssa. Aikaviiveen vuoksi uhanalaisten lajien elinympäristön määrä ja laatu ovat alittaneet toimeentulon kannalta kriittisen kynnysarvon. Todennäköistä on se, että lajeilla menee huonommin, kuin niiden esiintymisen perustella voisi arvella.

Lohdullista on, että häviämiskynnyksen alapuolella olevat lajit voidaan vielä pelastaa suojelemalla loput luonnonmetsät ja ennallistamalla talousmetsiä luonnonmetsien lähellä. Luonnonperintösäätiön toiminta keskittyy juuri uhanalaisten vanhojen metsien suojeluun.

Otso Ovaskainen johtaa matemaattisen biologian tutkimusryhmää Helsingin yliopistossa ja on luonnonperintösäätiön varapuheenjohtaja.

Katso Otso Ovaskaisen esitys pdf-muodossa

Lue sanomalehti Ilkan artikkeli aiheesta

Sanomalehti Ilkan artikkeli Otso Ovaskaisen esitelmästä