Otso Ovaskainen esitys Metsäpolitiikan tulevaisuuden haasteet -seminaarissa

Otso Ovaskainen: Metsäpolitiikan tulevaisuuden haasteet

Professori Otso Ovaskaisen esitys Metsäpolitiikan tulevaisuuden haasteet luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta on katsottavissa nyt internetissä.

Metsäpolitiikan tulevaisuuden haasteet -seminaarissa Helsingin yliopiston juhlasalissa 30.9.2009 tallennettu esitys on alunperin julkaistu www.kansallismaisema.fi -verkkosivuilla. Sivuilta löytyy myös Professori Eero Nikinmaan (maatalous-metsätieteellinen tiedekunta) esitys: Metsien ilmasto-vaikutusten huomioiminen metsäpolitiikassa.

Seminaarin järjestivät Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan metsätieteiden laitokset ja biotieteellinen tiedekunta yhdessä Metsäntutkimuslaitoksen, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ja Metsähallituksen kanssa.

Otso Ovaskainen aloitti tänä syksynä Helsingin yliopistossa matemaattisen ekologian professorina. Ovaskainen toimii myös Luonnonperintösäätiön hallituksen varapuheenjohtajana.

Katso video:

ensimmäinen osa

toinen osa