UPM:lle suojeluesitys Nevajärven metsästä Virroilla

Tiedote 12.2.2008

Kahdeksan luontojärjestöä on esittänyt UPM-Kymmenelle 25 hehtaarin kokoisen suojelualueen perustamista yhtiön omistamille maille Virtain Nevajärven ympäristössä. Nevajärvi sijaitsee Saariskylässä, Virtain keskustasta 7,5 kilometriä koilliseen.

Nevajärven metsät ovat varttuneita ja vanhoja, kuusi- ja mäntyvaltaisia kankaita. Koivuja alueella kasvaa huomattavasti, joten metsän ilme on kauttaaltaan sekametsämäisen rikas. Luonnon kiertokulku toimii, sillä lahopuuta on monessa muodossa: mänty- ja koivupökkelöitä, keloja, lenkoja, maapuita ja vanhoja palokantoja.

Metsän linnustollisia luontoarvoja edustavat mm. silmälläpidettäviksi luokitellut pohjantikka ja metso. Enimmillään metsokukkoja on nähty seitsemän, mikä kertoo metsän kyvystä ja potentiaalista ylläpitää pohjoisen havumetsävyöhykkeen harvinaistuvaa tyyppilajistoa. Myös kuukkelille metsä on ihanteellinen, ja periaatteessa esimerkiksi Virtain Riponevan tienoon kuukkelireviireiltä voi lintuja etsiytyä Nevajärvelle. Kuukkeli on luokiteltu Etelä-Suomessa alueellisesti uhanalaiseksi lajiksi.

Erämainen Nevajärvi ja sitä ympäröivät suot tuovat alueelle maisemallista ja ekologista vaihtelua. Vielä vuonna 1997 paikalla on todettu riekkokoiraan reviiri. Riekko on Etelä-Suomessa alueellisesti uhanalainen. Lajin levinneisyyden eteläraja on kivunnut jatkuvasti kohti pohjoista elinympäristöjen tuhoamisen ja heikkenemisen myötä.

Nevajärven alueella on oivalliset puitteet marjastukseen, sienestykseen ja luontoretkeilyyn. Luonnontilaisen kaltaisella metsällä, ojittamattomalla suolla ja mökittämättömällä Nevajärvellä on myös kulttuurista merkitystä. Tällaisia alkuperäisestä maisemasta muistuttavia paikkoja on Suomessa enää vähän, maan eteläosassa äärimmäisen vähän.

Suojeluesityksen allekirjoittivat Suomen luonnonsuojeluliitto, Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri, Virtain luonnonsuojeluyhdistys, Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys, Suomenselän lintutieteellinen yhdistys, Luonto-Liitto, Luonto-Liiton Hämeen piiri sekä Ikimetsän ystävät ry. Järjestöt totesivat, että Nevajärven alue on lampineen, soineen ja metsineen nykyoloissa arvokas ja poikkeuksellinen kokonaisuus. UPM-Kymmeneä pyydettiin suojelemaan alue pysyvästi kaikilta metsätalouden toimenpiteiltä hyvän tahdon ja luontomyönteisen suhtautumisen osoituksena.


Lisätietoja:
Rainer Mäkelä (Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys)
p. 040 530 8957
makela.rainer (at) gmail.com

 

Kuvia Nevajärven alueelta

Nevajärven alueen sijainti suhteessa Virtain keskustaan