Luonnonperintösäätiölle Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) palkinto

Luonnonperintösäätiö voitti Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) Suomen komitean järjestämän Paras luontoteko 2010-kilpailun. Palkinto jaetaan kerran kahdessa vuodessa yritykselle, yhteisölle tai henkilölle, joka on merkittävästi onnistunut turvaamaan luonnon monimuotoisuutta toiminnallaan. Kilpailuun osallistui 15 ehdokasta, ja palkintona oli Maiju Tirrin maalaus Kevään Siemeniä. Suomesta IUCN:n jäsenenä ovat Suomen valtio, Suomen luonnonsuojeluliitto, Natur och Miljö, WWF Suomi ja Metsästäjäin keskusjärjestö.

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki, joka pitää säätiön toimintaa arvokkaana, julkisti voittajan 16.11. "Säätiö suojelee vanhoja metsiä hyvässä yhteistyössä maanomistajien kanssa. On merkittävää, että meille syntyy näin vapaaehtoisuuteen perustuvan toiminnan kautta luontokohteita, joista myös tulevat sukupolvet saavat nauttia", ministeri toteaa.

Luonnonperintösäätiö on tänä vuonna ostanut kuusi metsäaluetta ja saanut yhden lahjoituksena. Suojellut alueet ovat pitkään hakkaamattomina olleita luonnontilaisia tai luonnontilaan palautuvia runsaslahopuustoisia kangasmetsiä ja lehtoja, soita, kallioisia rinteitä, perinnebiotooppeja ja muita arvokkaita luontokohteita. Kaikenkaikkiaan säätiön suojeleman alueen pinta-ala on lähes 400 hehtaaria.