Metsänvartijat

Enäjärvi 02

ETSITÄÄN METSÄNVARTIJOITA

Asutko lähellä jotakin Luonnonperintösäätiön suojelualuetta tai retkeiletkö seudulla, jossa sellainen sijaitsee? Haluaisitko ryhtyä metsänvartijaksi? Luonnonperintösäätiö ylläpitää verkostoa talkooperiaatteella toimivista metsänvartijoista.  

Metsänvartijan työnkuva

Metsänvartija käy sovitulla suojelualueella esim. pari kertaa vuodessa tarkistamassa, onko kaikki hyvin. Onko alueella merkkejä ilkivallasta? Onko lähellä tehty jotakin, mikä saattaa vaikuttaa suojelualueen luontoarvoihin – avohakkuita, ojituksia, tienrakentamista tms.?

Tarkistusretken tuloksista raportoidaan lyhyesti Luonnonperintösäätiölle.

Jos metsänvartija sattuu kuulemaan, että suojelualueen tienoille on suunnitteilla jokin luontoarvojen kannalta epäilyttävä hanke (lomakylä, voimalinja tms. rakentamista), hän voi ilmoittaa siitä yhdistyksen yhteyshenkilölle. Hankkeista tietäminen on tärkeää, sillä Luonnonperintösäätiö voi maanomistajana vaikuttaa suunnitelmiin, jos niiden todetaan vaarantavan suojelualueen luontoarvoja. 

Lisäksi metsänvartija voi halutessaan 

  • seurata suojelualueen luonnontilan kehittymistä: kirjata muistiin luontohavaintoja ja ottaa kuvia. Havaintoja ja kuvia on mahdollista saattaa näytteille Ikimetsän ystävien ja Luonnonperintösäätiön nettisivuille
  • ilmoittaa suojelualueen lähellä sijaitsevista suojelunarvoisista metsistä tai ylipäätään metsistä, joita lähistöllä tulee myyntiin
  • toimia yhteyshenkilönä, oppaana tai muuna asiantuntijana suojelualueelle suuntautuvilla yleisöretkillä.

Jos mielit metsänvartijaksi, ota yhteyttä Luonnonprintösäätiöön. Luonnonperintösäätiön suojelualueiden sijainnin voit tarkistaa säätiön omilta sivuilta (www.luonnonperintosaatio.fi).Myös Ikimetsän ystävät ry ottaa mielellään raportteja ja kuulumisia metsäalueilta vastaan: info-ikimetsa(at)ikimetsanystavat.fi.

 


Metsänvartijan raportti - esimerkki

Lopen Harjun metsä, 28.4.2008

Alueen vanhoissa kuusimetsissä on varsin runsaasti lahopuuta sekä pystypuina että maassa. Harjulla esiintyy nuorempaa mäntyvaltaista puustoa. Harjun luoteispuolella on selvästi nähtävillä merkkejä vanhasta metsänhakkuusta. Metsätien viereisissä ojissa ja lähteen pinnalla oli vielä jonkin verran jäätä.

Katsastin myös patorakennelman ja totesin että vettä virtaa jonkun verran läpi. Pato pitäisi tilkitä esim. vanhan sorakuopan kivillä. Padon yläpuolella on vesi noussut selvästi, mikä voi edistää ojan viereisen metsän soistumista. Otin padosta useita kuvia.

Harjun rinnemetsässä havaitsin sekä töyhtö- että hömötiaisia. Vanhassa kuusimetsässä esiintyi puukiipijä, joka oli selvästi kiinnostunut eräästä pystyyn kuolleesta kuusesta, jonka kaarna oli osittain irronnut. Ehkä se aikoo rakentaa pesän kaarnan rakoisiin. Metsän länsikulmassa lähellä lähdettä nousi kaksi lehtokurppaa lentoon. Pelloilta kuului kurjen huutoja. Eli kaiken kaikkiaan metsässä oli hieno keväinen tunnelma. Lisäksi padon läheltä löysin kuusesta naavaa tai luppoa, otin niistä kuvan. Metsässä on myös pikkulinnunpönttöjä sekä suunnilleen rajalla melko lähellä puomia pöllönpönttö.

Alueella oli ihan vähän roskia sekä lasipullo lähellä maantietä. Poimin ne pois. Puomin läheltä löysin joitakin maahan kaivettuja roskia, jotka jätin sikseen. Oli mielenkiintoista tutustua tähän vanhan metsän suojelualueeseen. Onneksi Luonnonperintösäätiö on onnistunut ostamaan alueen ennen kuin puusto olisi hakattu.