Tietosuojakäytäntömme (GDPR)

1. Rekisterin pitäjä

Ikimetsän ystävät ry
Murtomäentie 5 b 9, c/o Jussi Kytömäki
33470 Ylöjärvi
Y-tunnus: 1976597-8
info-ikimetsa@ikimetsanystavat.fi
www.ikimetsanystavat.fi

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Jussi Kytömäki
info-ikimetsa@ikimetsanystavat.fi
Puh. 0400 347 848

3. Rekisterin nimi

Ikimetsän ystävät ry jäsenrekisteri

4. Käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään ainoastaan yhdistyksen yhteydenpitoon jäsenten kanssa.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri
sisältää jäsenen nimen, jäsenmaksun maksajan nimen, sähköposti- ja/tai
postiosoitteen, mahdollisesti ilmoitetun puhelinnumeron tai muut
osoitetiedot sekä viimeisimmän jäsenmaksun päivämäärän, jäsenstatuksen
ja jäseneksi liittymisvuoden.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ikimetsän
ystävät ry:n jäsen saa itse määritellä mitä henkilötietoja
jäsenrekisteriin luovuttaa. Hänella on oikeus tarkistaa omat tietonsa
sekä tehdä niihin muutoksia tai pyytää ne tarvittaessa poistettaviksi.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Jäsenrekisterin sisältöä ei luovuteta Ikimetsän ystävät ry:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki
rekisterin tiedot on tallennettu ATK-järjestelmiin, jotka ovat
huolellisesti suojattuja sekä verkon osalta kuin fyysisesti. Tietoihin
pääsevät vain avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii
käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteutuminen

Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteutuminen

Omiin tietoihinsa voi pyytää muutoksia sähköpostitse tai kirjeitse.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröity jäsen voi pyytää tietonsa pysyvästi poistetuksi.