HALLITUS 2019

Puheenjohtaja  

Jussi Kytömäki
s-posti: info-ikimetsa@ikimetsanystavat.fi, puhelin 0400 347 848

Varapuheenjohtaja 

Esa Kilpi

Taloudenhoitaja

Marjo Viitanen

Sihteeri

Pirjo Surakka-Cooper
s-posti: info-ikimetsa@ikimetsanystavat.fi

Hallituksen jäsenet:

Anni Kytömäki

Liisa Näntö

Reidar Palmgren

Matti Peltonen

Marika Tudeer

Matti Vaittinen

Hallituksen varajäsenet:

Reijo Salmi

Pirjo Surakka-Cooper

Marjo Viitanen