TOIMINTAKERTOMUS 2017

Metsiensuojelun edistäminen ja varainkeruu vanhojen metsien suojelua varten.

Vuonna 2017 Ikimetsän ystävät ry etsi etsi suojeltavia metsäkiinteistöjä myyntipalstoja seuraamalla sekä ottamalla vastaan vihjeitä potentiaalisista kohteista jäsenistöltä. Suojeluarvoisiksi arveltuja metsiä annettiin tiedoksi Luonnonperintösäätiölle ja METSO-ohjelmaan. Ikimetsän ystävät ry edisti metsien rauhoittamista myös välillisesti levittämällä metsänomistajille tietoa vapaaehtoisista metsiensuojelukeinoista, kuten Luonnonperintösäätiöstä ja valtion rahoittamasta METSO-ohjelmasta. Myös tietyn metsän tulevaisuudesta huolestuneita luontoharrastajia neuvottiin suojeluasioissa. 

Retket ja tapahtumat, joissa Ikimetsän ystävät ry oli järjestäjänä tai mukana.

Talkoot Padasjoen Rouvalassa 21.5.2017

Kesäretki Topenginleijassa Kustavissa 1.7.2017

Retki Mänttä-Vilppulan Kaukametsässä 9.9.2017

Turun kirjamessut 6.-8.10.2017

Helsingin kirjamessut 26.-29.10.2017·   

Tiedotus ja yhdistyksen hallinto

Internetsivut, Facebook, Twitter

Yhdistyksen internetsivut ovat osoitteessa www.ikimetsanystavat.fi ja yhdistyksen sähköpostiosoite on info-ikimetsa@ikimetsanystavat.fi. Yhdistyksellä on käytössään myös Facebook- ja Twitter-tili.

Jäsentiedotus

Jäsentiedotus hoidettiin kevätkirjeellä, jotka lähetettiin sähköpostilla sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäenille ja paperisena muille jäsenille. Yhdistyksen jäsenistä yli 500 on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa yhdistykselle, mikä merkittävästi säästää tiedotuskustannuksissa. Tiedotusta ajankohtaisista asioista tehtiin myös sosiaalisen median kanavien kautta sekä paikallisissa lehdissä julkaistujen artikkeleiden avulla. Jäsenistölle lähetettiin Luonnonperintösäätiön 12. vuosilehti paperipainatteena.

Jäsenet ja talous

Ikimetsän ystävät ry:n rekisterissä oli vuoden 2017 lopussa 27 yritys- tai yhdistysjäsentä, 471 varsinaista jäsentä sekä 44 perheenjäsentä, jotka olivat maksaneet vuoden 2017 jäsenmaksun. Kaikki jäsenrekisterin jäsenet eivät vuoden 2017 loppuun mennessä olleet maksaneet vuoden 2017 jäsenmaksua. Toisaalta, monet jäsenet myös tekivät lahjoituksen jäsenmaksunsa lisäksi. Monet jäsenet ovat myös ottaneet yhteyttä joutuessaan pitämään myös ns. välivuoden maksuissa, siksi jäsenrekisterissä on perusteltua pitää kaikkia näitä jäseniä. Vuoden2017 lopussa jäsenrekisteristä kuitenkin poistettiin ne jäsenet, jotka eivät olleet jäsenmaksuaan maksaneet vuoden 2015 jälkeen. Jäsenrekisterissä oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 703 jäsentä, joista toki muutama on myös ainaisjäsen.

Ikimetsän ystävät ry:n varat koostuivat jäsen- ja tukimaksuista. Varoilla maksettiin yleisiä toimintakuluja. Näitä koitui mm. osa-aikaisen työntekijän palkasta, tapahtumiin osallistumisesta, jäsenkirjeiden postituksesta ja Luonnonperintösäätiön vuosilehden painatuksesta. Lisäksi talousluvuissa näkyy Ikimetsän ystävien eri tilaisuuksissa Luonnonperintösäätiön hyväksi tekemä tuotemyynti, joka on tuloutettu säätiölle.

Yhteistyö

Ikimetsän ystävät ry:n pääyhteistyökumppanina toimi vuonna 2017 Luonnonperintösäätiö. Muuta yhteistyötä tehtiin SLL:n Varsinaissuomen piirin, Lopen Luonnonystävät ry:n ja Keurusseudun luonnonystävät ry:n kanssa. Metsänomistajia opastettiin metsänsuojelua koskevissa kysymyksissä.

Kokoukset ja yhdistyksen halllitus

Ikimetsän ystävät piti vuosikokouksensa 19.3.2017 Tampereella. Ikimetsän ystävät ry:n hallituksessa vuonna 2017 toimivat Jussi Kytömäki (puheenjohtaja), Esa Kilpi (varapuheenjohtaja), Marjo Viitanen (taloudenhoitaja), Anni Kytömäki, Liisa Näntö, Reidar Palmgren, Lauri Seppälä, Marika Tudeer ja Matti Vaittinen. Varajäseninä toimivat Eemil Kankaanpää, Hannu Sillanpää ja Pirjo Surakka-Cooper, joka toimi myös sihteerinä.

Toiminnantarjastajana oli Helena Törhönen ja varatoiminnantarkastajana Anneli Kailokari.

Hallitus piti kokouksen neljä kertaa: 16.-22.1. (sähköpostikokous), 14.-19.3. (sähköpostikokous), 19.3. Tampereella ja 4.-8.12.2017 (sähköpostikokous). Varsinaisten kokousten ulkopuolella neuvoteltiin sähköpostin välityksellä, puhelimitse sekä retkien ja tapahtumien yhteydessä.

Hyväksytty Ikimetsän ystävät ry:n vuosikokouksessa Tampereella 14.4.2018.