TOIMINTAKERTOMUS 2016

Ikimetsän ystävät ry toimintakertomus 2016

 

Metsiensuojelun edistäminen ja varainkeruu vanhojen metsien suojelua varten

Vuonna 2016 Ikimetsän ystävät ry etsi suojeltavia metsäkiinteistöjä myyntipalstoja seuraamalla sekä ottamalla vastaan vihjeitä potentiaalisista kohteista jäsenistöltä. Suojeluarvoiksi arveltuka metsiä annettiin tiedoksi Luonnonperintösäätiölle ja METSO-ohjelmaan. Ikimetsän ystävät ry edisti metsien rauhoittamista myös välillisesti levittämällä metsänomistajille tietoa vapaaehtoisista metsiensuojelukeinoista, kuten Luonnonperintösäätiöstä ja valtion rahoittamasta METSO-ohjelmasta. Myös tietyn metsän tulevaisuudesta huolestuneita luonnonharrastajia neuvottiin suojeluasioissa.

Retket ja tapahtumat, joissa Ikimetsän
ystävät ry oli järjestäjänä tai mukana

 • Solstrandin säkeet ja sävelet -tapahtuma
  Lopen Pilpalassa 3.7.2016
 • Kesäretki Kangasalan Korpivainion
  suojelualueella lauantaina 16.7.2016
 • Turun kirjamessut 30.9.-2.10.2016
 • Osallistuminen Virvatulen suojelualueen
  ennallistamistalkoisiin 1.10.2016
 • Helsingin kirjamessut 27.-30.10.2016
 • Antin adventti -tapahtuma Lopella 27.11.2016
 • Kaapelin joulu 9.-11.12.2016

 

Tiedotus ja yhdistyksen hallinto

Internetsivut, Facebook ja Twitter

Yhdistyksen internetsivut ovat osoitteessa www.ikimetsanystavat.fi ja yhdistyksen sähköpostiosoite on info-ikimetsa@ikimetsanystavat.fi. Yhdistyksellä on käytössään myös Facebook- ja Twitter-tili.

Jäsentiedotus

Jäsentiedotus hoidettiin kevät- ja syyskirjeillä, jotka lähetettiin sähköpostilla sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäsenille ja paperisena muille jäsenille. Yhdistyksen jäsenistä yli 500 ja ilmoittanut sähköpostiosoitteensa yhdistykselle, mikä merkittävästi säästää tiedotuskustannuksissa. Tiedotusta ajankohtaisista asioista tehtiin myös sosiaalisen median kanavien kautta sekä paikallisissa lehdissä julkaistujen artikkeleisen avulla. Jäsenistölle lähetettiin Luonnonperintösäätiön 11. vuosilehti paperipainatteena.

Jäsenet ja talous

Ikimetsän ystävät ry:n rekisterissä oli vuoden 2016 lopussa 17 yritys- tai yhdistysjäsentä, 479 varsinaista jäsentä sekä 54 perheenjäsentä, jotka olivat maksaneet vuoden 2016 jäsenmaksun. Kaikki jäsenrekisterin jäsenet (717) eivät vuoden 2016 loppuun mennessä olleet maksaneet vuoden 2016 jäsenmaksua. Toisaalta, monet jäsenet myös tekivät lahjoituksen jäsenmaksunsa lisäksi. Monet jäsenet ovat myös ottaneet yhteyttä joutuessaan pitämään ns. välivuoden maksuissa, siksi jäsenrekisterissä on perusteltua pitää kaikkia näitä jäseniä.

Ikimetsän ystävät ry:n varat koostuivat jäsen- ja tukimaksuista. Varoilla maksettiin yleisiä toimintakuluja. Näitä koitui mm. osa-aikaisen työntekijän palkasta, tapahtumiin osallistumisesta, jäsenkirjeiden postituksesta ja Luonnonperintösäätiöm vuosilehden painatuksesta. Lisäksi talousluvuissa näkyy Ikimetsän ystävien eri tilaisuuksissa Luonnonperintösäätiön hyväksi tekemä tuotemyynti, joka on tuloutettu säätiölle.

Yhteistyö

Ikimetsän ystävät ry:n pääyhteistyökumppanina toimi vuonna 2016 Luonnonperintösäätiö. Muuta yhteistyötä tehtuun Lopen luonnonystävät ry:n sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piirin kanssa. Metsänomistajia opastettiin metsänsuojelua koskevissa kysymyksissä.

Kokoukset ja yhdistyksen hallitus

Ikimetsän ystävät piti vuosikokouksensa 20.3.2016 Hämeenlinnassa Ikimetsän ystävät ry:n hallituksessa vuonna 2016 toimivat Jussi Kytömäki (puheejohtaja), Lauri Seppälä (varapuheenjohtaja), Esa Kilpi, Anni Kytömäki, Reidar Palmgren, Marika Tudeet, Sirpa Elina Tulirinta ja Matti Vaittinen. Varajäseninä toimivat Hannu Sillanpää ja Marjo Viitanen, joka toimi yhdistyksen taloudenhoitajana. Sihteerinä toimi Pirjo Surakka-Cooper.

Toiminnantarkastajana oli Helena Törhönen ja varatoiminnantarkastajana Anneli Kailokari.

Hallitus piti kokouksen viisi kertaa 11..-14.2. (sähköpostikokous), 20.3. Hämeenlinnassa (kaksi kokousta), 2.-6.9.2016 (sähköpostikokous) ja 1.-8.11.2016 (sähköpostikokous). Varsinaisten kokousten ulkopuolella neuvoteltiin sähköpostin välityksellä puhelimitse sekä retkien ja tapahtumien yhteydessä.

Hyväksytty Ikimetsän ystävät ry:n vuosikokouksessa 19.3.2017.