TOIMINTASUUNNITELMA 2017


IKIMETSÄN YSTÄVÄT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2017

1. Metsiensuojelun edistäminen

1.1. Metsiensuojelun keinoista tiedottaminen

Vuonne 2017 Ikimetsän ystävät ry tekee tunnetuksi vapaaehtoista metsiensuojelua ja mahdollisuuksia osallitua siihen. Yhdistys pitää esillä etenkin Luonnonperintösäätiötä ja kertoo mahdollisuudesta tehdä lahjoituksia säätiölle suojeltavien alueiden hankintaan. Yhdistys opastaa myös METSO-ohjelman (Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman) ja WWF:n perintömetsän pariin - sen mukaan, mikä kullekin metsälle ja metsänomistajalle parhaiten sopii.

Ikimetsän ystävät ry:n jäseniä rohkaistaan, opastetaan ja tuetaan välittämään viestiä vapaaehtoisista suojelukeinoista ja metsiensuojelun tärkeydestä sekä samalla edistämään metsiensuojelumyönteisyyttä.

1.2. Suojeltavien metsien etsintä

Suojeltavaksi sopivia metsiä etsitään kiinteistövälittäjiltä ja yhteistyökumppanien välityksellä (mm. yhdistyksen jäsenet, metsänomistajat, Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto).

1.3. Metsänvartijat

Ikimetsän ystävät ry kehittää vuonna 2008 alkanutta metsänvartijatoimintaa Luonnonperintösäätiön suojelualueilla yhdessä säätiön kanssa.

2. Tapahtumat

2.1. Retket ja talkoot

Vuonna 2017 Ikimetsän ystävät ry pyrkii järjestämään ainakin yhdet talkoot ja yhden tai kaksi retkeä Luonnonperintösäätiön suojelualueille.

IMY valmistelee näitä Suomi100-tapahtumina.

1) Retki Kaukametsän suojelualueelle

http://www.luonnonperintosaatio.fi/fi/suojelualueet/pirkanmaa/kaukametsa-vilppula

Toteutetaan yhdessä muiden luontojärjestöjen kanssa Suomi100-vuoden luonnon päivänä 17.6.2017.

Vastuu: Jussi Kytömäki

2) Retki Topenginleijan suojelualueelle Kustaviin 1.7.2017

Selvitetään asiaa yhdessä Turun luonnonsuojeluyhdistysten kanssa.

3) Suon ennallistaminen Keijunmetsässä Hämeenlinnan Rengossa 5.8.2017.

Uudemman palstan mäntyräme on aika tiuhaan ohitettu. Ojat ovat osittain kasvaneet umpeen, mutta kuitenkin vielä melko syvät. Nämä voisi tukkia lapioimalla umpeen, mutta jonkinlaiset padotkin täytyisi tehdä, jotta sulamisvedet eivät kaiva uomia, joita pitkin käyttöturvetta pääsisi vesistöön. Luonnonperintösäätiön esittelyssäkin on mainittu, että tämän voisi ennallistaa.

Paikallisista luonnonsuojeluyhdistyksistä voisi saada lisää talkooporukkaa mukaan. Tämä olisi sellaista pop op -luonnonsuojelu, joka kiinnostaa nuorempaa väkeä pitkäjänteisen sitoutumisen sijasta. Elokuun alussa olisi hyvä aika, vedet ovat matalimmillaan ja hyttyskausi ohi.

4) Padasjoen luonnonystävien kautta tuli tieto, että Luonnonperintösäätiön Rouvalassa on vanhan tilan pihapiirissä aika paljon japanintatarta. Sitä voisi koittaa torjua talkoilla loppukeväästä, vaikka se onkin hankalaa. Parhaita keinoja on kai kasvuston kitkeminen nuorena ja alueen peittäminen mustalla muovilla useaksi vuodeksi.

3) ja 4) Vastuu: Esa Kilpi

2.2. Messut ja muut tiedotus-/myyntitapahtumat

Ikimetsän ystävät ry tiedottaa toiminnastaan ja tekee Luonnonperintösäätiön työtä tunnetuksi erilaisissa tapahtumissa vuoden mittaan. Tapahtumissa tehdään tiedotuksen lisäksi jäsenhankintaa sekä kerätään varoja Luonnonperintösäätiölle sen tukituotteita myymällä. Toiveena on myös aktivoida jäseniä tulemaan mukaan tiedotustoimintaan tulemalla päivystäjiksi Ikimetsän ystävien osastolle eri tapahtumiin.

Vuonna 2017 Ikimetsän ystävät ry:n tavoitteena on osallistua ainakin seuraaviin tapahtumiin:

  • Turun kirjamessut 6.-8.10.2017
  • Helsingin kirjamessut 26.-29.10.2017
  • Kaapelin joulu -tapahtuma Helsingin Kaapelitehtaalla joulukuussa tai vastaava joulumarkkinoille osallistuminen

3. Tiedotus ja yhteistyö

3.1. Internet ja sosiaalinen media

Yhdistys ylläpitää ja kehittää internet-sivujaan. Sivuilla kerrotaan metsiensuojelun merkityksestä, suojelukeinoista ja mahdollisuuksista osallistua luonnonsuojelualueiden perustamista edistävään toimintaan. Lisäksi sivuilla tiedotetaan Ikimetsän ystävien tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Yhdistys päivittää omia Twitter- ja Facebook-sivujaan aktiivisesti.

3.2. Jäsenposti

Ikimetsän ystävien jäsenille lähetetään jäsenkirjeet postitse tai, jos henkilä on niin toivonut, sähköpostitse. Sähköpostin ja sosiaalisen median käyttöä tiedotuksessa kehitetään yhdistyksen paperinkulutuksen minimoimiseksi. Yhdistys osallistuu Luonnonperintösäätiön vuosijulkaisun toimittamiseen.

3.3. Yhteistyö

Ikimetsän ystävät ry tekee yhteistyötä Luonnonperintösäätiön sekä maanomistajien, muiden luonto- ja ympäristöjärjestöjen sekä viranomaisten kanssa. Yhteistyön tavoitteena on edistää metsiensuojelumyönteisyyttä ja -käytäntöä eli uusien suojelualueiden syntyä ja metsien kestävämpää käyttöä.

4. Yhdistyksen talous ja hallinto

4.1 Talous

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja lahjoituksiin. Sekä henkilöjäsenten että yritys- ja yhteisöjäsenten määrää pyritään kasvattamaan. Haastetaan jäsenet jäsenhankintatalkoisiin.

Kehitetään yhdistyksen vastuuhenkilöiden työnjakoa. Yhdistyksessä käytetään edelleen osa-aikaisen palkatun sihteerin mallia. Lisäksi yhdistyksen aktiiveille voidaan maksaa pieniä korvauksia projekteista (esim. retken järjestäminen tai messuvastaavana toimiminen).

4.2. Hallitys ja kokoukset

Vuosikokouksessa 2017 valittu yhdistyksen hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallituksen jäsenet neuvottelevat yhdistyksen asioista pääsääntöisesti sähköpostitse ja puhelimitse. Alkuvuodesta 2018 Ikimetsän ystävät ry järjestää säännöissään määrätyn vuosikokouksen, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen yhteydessä on mahdollisesti muutakin ohjelmaa.