TOIMINTASUUNNITELMA 2018

IKIMETSÄN YSTÄVÄT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2018

1. Metsiensuojelun edistäminen

1.1. Metsiensuojelun keinoista tiedottaminen

Vuonna 2018 Ikimetsän ystävät ry tekee tunnetuksi vapaaehtoista metsiensuojelua ja mahdollisuuksia osallistua siihen. Yhdistys pitää esillä etenkin Luonnonperintösäätiötä ja kertoo mahdollisuudesta tehdä lahjoituksia säätiölle suojeltavien alueiden hankintaan. Yhdistys opastaa myös METSO-ohjelman (Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman) ja WWF:n perintömetsän pariin - sen mukaan, mikä kullekin metsälle ja metsänomistajalle parhaiten sopii.

Ikimetsän ystävät ry:n jäseniä rohkaistaan, opastetaan ja tuetaan välittämään viestiä vapaaehtoisist suojelukeinoista ja metsiensuojelun tärkeydestä sekä samalla edistämään metsiensuojelumyönteisyyttä.

1.2. Suojeltavien metsien etsintä

Suojeltavaksi sopivia metsiä etsitään kiinteistövälittäjiltä ja yhteistyökumppanien välityksellä (mm. yhdistyksen jäsenet, metsänomistajat, Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto).

2. Tapahtumat

2.1. Retket ja talkoot

Vuonna 2018 Ikimetsän ystävät ry pyrkii järjestämään ainakin yhden talkoot ja yhden tai kaksi retkeä Luonnonperintösäätiön suojelualueille. Pyritään innostamaan jäseniä järjestämään retkiä lähialueellaan oleville suojelualueille.

Valmistelun alla tai jo tapahtuneet vuoden 2018 olevat tapahtumat:

  1. Anni Kytömäen ja Viola Räisäsen metsäkonserttisarja
  2. Retki Keijunmetsään Renkoon 11. tai 12.8.2018. Mahdollinen vierailu Riitta Kopran Galleria Kummitukseen osana retkeä.
  3. Talkoot Kullerolehdossa Luonnonperintösäätiön metsässä.

2.2 Messut ja muut tiedotus-/myyntitapahtumat

Ikimetsän ystävät ry tiedottaa toiminnastaan ja tekee Luonnonperintösäätiön työtä tunnetuksi erilaisissa tapahtumissa vuoden mittaan. Tapahtumissa tehdään tiedotuksen lisäksi jäsenhankintaa sekä kerätään varoja Luonnonperintösäätiölle sen tukituotteita myymällä. Toiveena on myös aktivoida jäseniä tulemaan mukaan tiedotustoimntaan tulemalla päivystäjiksi Ikimetsän ystävien osastolle eri tapahtumiin.

Vuonna 2018 Ikimetsän ystävät ry:n tavoitteena on osallistua ainakin seuraaviin tapahtumiin:

  1. Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin metsäseminaari Hämeenlinnassa 10.3.2018, jossa IMY yhteistyössä
  2. 25.3. Ikimetsän ystävät esittelee omaa ja Luonnonperintösäätiön toimintaa ja madollisuutta merkkipäiväkeräyksiin Meidän juhlat -tapahtumassa Karkkilassa.
  3. Maailma kylässä -festivaali 26.-27.5.2018
  4. Turun Kirjamessut 5.-7.10.2018
  5. Helsingin Kirjamessut 25.-28.10.2018
  6. Kaapelin joulu -tapahtuma Helsingin Kaapelitehtaalla joulukuussa tai vastaava joulumarkkinoille osallistuminen

3. Tiedotus ja yhteistyö

3.1. Internet ja sosiaalinen media

Yhdistys ylläpitää ja kehittää internet-sivujaan. Sivuilla kerrotaan metsiensuojelun merkityksestä, suojelukeinoista ja mahdollisuuksista osallistua luonnonsuojelualueiden perustamista edistävään toimintaan. Lisäksi sivuilla tiedotetaan Ikimetsän ystävien tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Yhdistys päivittää omia Twitter- ja Facebook-sivujaan aktiivisesti.

3.2. Jäsenposti

Ikimetsän ystävien jäsenille lähetetään jäsenkirjeet postitse tai, jos jäsen on sähköpostiosoitteensa ilmoittanut, niin sähköpostitse. Sähköpostin ja sosiaalisen median käyttöä tiedotuksessa kehitetään yhdistyksen paperinkulutuksen minimoimiseksi. Yhdistys osallistuu Luonnonperintösäätiön vuosijulkaisun tekoon ja julkaisemiseen ja lähettää julkaisun kaikille jäsenilleen.

3.3. Yhteistyö

Ikimetsän ystävät ry tekee yhteistyötä Luonnonperintösäätiön sekä maanomistajien, muiden luonto- ja ympäristöjärjestöjen sekä viranomaisten kanssa. Yhteistyön tavoitteena on edistää metsiensuojelumyönteisyyttä ja -käytäntöä eli uusien suojelualueiden syntyä ja metsien kestävämpää käyttöä.

4. Yhdistyksen talous ja hallinto

4.1. Talous

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja lahjoituksiin. Sekä henkilöjäsenten että yritys- ja yhteisöjäsenten määrää pyritään kasvattamaan. Haastetaan jäsenet jäsenhankintatalkoisiin. Ikimetsän ystävät ry on myös hankkimassa uusia varainkeruutuotteita.

Kehitetään yhdistyksen vastuuhenkilöiden työnjakoa. Yhdistyksessä käytetään edelleen osa-aikaisen palkatun sihteerin ja taloudenhoitajan mallia. Lisäksi yhdistyksen aktiiveille voidaan maksaa korvauksia projekteista (esim. retken järjestäminen tai messuvastaavana toimiminen).

4.2. Hallitus ja kokoukset

Vuosikokouksessa 2018 valittu yhdistyksen hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallituksen jäsenet neuvottelevat yhdistyksen asioista pääsääntöisesti sähköpostitse ja puhelimitse. Alkuvuodesta 2019 Ikimetsän ystävät ry järjestää säännöissään määrätyn vuosikokouksen, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen yhteydessä on mahdollisesti muutakin ohjelmaa.