VAROJEN KÄYTTÖ

Ikimetsän ystävät ry saa varansa pääosin jäsenmaksuista ja lahjoituksista. Yhdistys käyttää varansa Suomen luonnonsuojelun edistämiseen ja etenkin metsäisten luonnonalueiden säilyttämiseen.Yhdistys pyrkii tekemään tunnetuksi ikimetsiä ja muita luonnonalueita sekä niiden suojeluun tähtäävää työtä.

Vuoden 2011 varat käytetään vuosikokouksessa vahvistetun toimintasuunnitelman mukaisesti. Alla on toteutunut varainkäyttö tilikaudelta 2009-2010.

tulot tilikaudella 2009-2010     28 737 €

  

Tulot 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varojen käyttö tilikaudella 2009-2010     33 418 €